Doradztwo dla Przedsiębiorstw

Wspieramy firmy w ważnych procesach przemian. Zespołowo współpracujemy ze specjalistami od podatków i prawa spółek handlowych. Dostarczamy korzystne a przede wszystkim realne rozwiązania, które optymalizują procesy biznesowe. Wspieramy w zakresie bieżącej obsługi działalności gospodarczej. Możesz na nas liczyć w momencie uruchomienia biznesu, jak i we wszystkich aspektach jego późniejszego funkcjonowania.

Spółkom prawa handlowego rekomendujemy doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych, w tym przygotowywanie uchwał organów, regulaminów, umów, tworzenia, przekształcania, likwidacji spółek. Doradzamy w sprawach pracowniczych, w tym w kwestii umów menedżerskich.

Prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą rekomendujemy wsparcie w zakresie sporządzanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, doradztwem w zakresie działalności regulowanej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej, w tym również w Internecie.