Prawo Autorskie

Ochrona firm przed roszczeniami autorów – zabezpieczenie poprzez umowy ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez autorów. Pomoc w ułożeniu stosunków z pracownikami, aby firma w pełni nabywała ich pracę, umożliwiając tym samym uzyskanie ochrony praw autorskich.

Doradzamy w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także ochrony know-how. Przeprowadzamy audyty praw własności intelektualnej, przygotowujemy umowy dotyczące transferu praw (przenoszące prawa, licencyjne), a także zastępujemy naszych Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. 

Na życzenie oferujemy sporządzenie profesjonalnych opinii prawnych.