Prawo Pracy

Tworzymy i weryfikujemy dokumenty: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz umowy o zachowaniu poufności. Reprezentujemy pracodawców w sporach przed sądem pracy.