Umowy

Chronimy interesy Klientów i w oparciu o wytyczne sporządzamy umowy handlowe, o współpracy, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy deweloperskie. Działamy według zasad, dzięki którym interesy Klientów są bezpieczne, a założenia realizowane zgodnie z ich intencjami oraz przepisami prawnymi. Kierujemy się zasadą zawierania umów jednoznacznych, przejrzystych. Sporządzamy umowy zgodne z wytycznymi oraz przyjętymi zasadami: treść umowy jest zrozumiała dla stron, nie tylko dla prawników, treść nie pozostawia pola do interpretacji, jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. W imieniu klienta prowadzimy lub uczestniczymy w negocjacjach z drugą stroną. Podczas negocjacji jesteśmy wsparciem doradczym, jak i podmiotem wpływającym na ostateczną treść uzgodnień. Pomożemy również uregulować spory, które nie powstały na gruncie zawartej umowy.