Wdrażanie RODO

Kompleksowa pomoc prawna związana z wdrożeniem RODO w przedsiębiorstwie, audyt procesów przetwarzania danych, weryfikację podstaw przetwarzania danych, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która zapewnia administratorowi rozliczalność oraz bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.